เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาต ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 56

วันนี้ (11 มี.ค.) โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งเป็น 2 วัน คือ ระดับชั้นป.1-3 วันที่ 12 มี.ค. และระดับชั้นป.4-6 ระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค.

ในช่วงสายของวันนี้นายประพันธ์  บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองกี่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย และดร.สุริยาวุธ  บุญดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ  กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีบุคลากรภายในโรงเรียนแล้วยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาภรภายนอกมาให้ความรู้แก่ลูกเสือและยุวกาชาดอีกด้วย

ลูกเสือและยุวกาชาดผ่านการลอดหัวเสือ

พิธีถวายราชสดุดี

คลิกชมภาพบรรยากาศทั้งหมด